تصویر روی جلد هفته آینده مجله تایم چیست؟

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تصویر های چاپ شده بر روی جلد مجله تایم همواره توجه بسیاری را به خود جلب می کند. تصویر جلد این مجله که هفته آینده منتشر خواهد شد بویژه برای دوستداران فناوری های نوین جالب خواهد بود.