رکس تیلرسون ایران و کره شمالی را دو رژیم تهدیدکننده صلح جهانی دانست

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، ایران و کره شمالی را دو رژیمی خواند که صلح جهان را با بزرگترین تهدیدها مواجه ساخته اند. گزارش شهلا آراسته