همزمان با بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره، وزیر خارجه آمریکا به چین رفت

07 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا همزمان با بالاگرفتن تنش در شبه جزیره کره بمنظور جلب همکاری بیشتر چین برای وارد ساختن حد اکثر فشار علیه فعالیتهای تحریک آمیز اتمی کره شمالی دومین سفر خود به چین را آغاز کرد. گزارش شهلا آراسته