وزیر خارجه آمریکا بعد از کسالت، سفرها در آفریقا را ادامه می‌دهد

21 اسفند 1396