جنگل بارانی تیجوکا

20 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگل بارانی تیجوکا در ریو دو ژانیرو قرار دارد و طبعیت زیبایی دارد. در این جنگل جانوران گوناگونی زندگی می کنند. جنگل های بارانی به خاطر قطع درختان در معرض نابودی قرار دارند.