تهیه روپوش‌های محافظتی رایگان برای کارکنان بخش درمان توسط یک تولیدکننده پوشاک در اندونزی

31 فروردین 1399