تحویل درخت کریسمس به ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا و آغاز رسمی کریسمس در کاخ سفید

23 آذر 1398