تحولات اخیر در عراق و سوریه

30 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو افق با الکس وطنخواه تحلیلگر ارشد امور نظامی و سیاسی انستیتو خاورمیانه، حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، علی صدرزاده تحلیلگر مسایل جهان عرب