تحریمهای سخت ترعلیه تهران در صورت شکست مذاکرات

01 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بموازات ادامه مذاکرات اتمی بین المللی با ایران در ژنو،قانونگذاران آمریکا ضمن حمایت از فرصت دادن به دیپلماسی دولت باراک اوباما ، همچنین زمینه را برای تحریمهای سخت ترعلیه تهران در صورت شکست مذاکرات اولیه فراهم میکنند.شهلا آراسته گزارش میدهد