تحریمهای جدید علیه تهران - انحراف دیپلماسی

30 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاشهای دوحزبی اعضای کنگره آمریکا برای تصویب تحریمهای سخت تر در صورت شکست تهران در انجام توافق اتمی شدت گرفت. در مقابل برخی دیگر از جمله جورج پرکوویچ مدیر برنامه منع گسترش اتمی بنیاد کارنگی در گفتگو با خبرنگار صدای آمريکا، شهلا آراسته، تصویب تحریمهای جدید علیه تهران را موجب انحراف دیپلماسی با ایران میدانند.