تحریم ها خودروهای روسی را به ایران بازگرداند

19 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خودروسازان ایران ، با روسیه و چین برای تولید خودروهای ساخت این کشورها به توافق رسیده اند . این در حالی است ، که تولید خودروسازان ایرانی بیش از 50 درصد کاهش یافته ، و میزان صادرات خودرو نیز به صفر درصد رسیده است .گزارش از وفا آذربهاری