تحریم ایران ارزش پول افغانستان را کاهش داد

02 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آثار تحریم های بین المللی علیه ایران در کشورهای همسایه نمایان می شود. به دنبال کاهش ارزش پول ملی افغانستان، رئیس بانک مرکزی این کشور با اشاره به تحریم ها بر ایران گفت انتقال دلار از بازار افغانستان به ایران ارزش پول ملی افغانستان را پایین آورده است. گزارش از وفا آذربهاری .