تحريف تاريخ در فيلمها و سريالهای ايرانی

18 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روایت وقایع تاریخی در فیلمها و سریالهای ایرانی گاه تفاوتهای آشکار با حقایق تاریخی دارد. چرا؟ آیا به نظر شما فیلم و سینما فقط ارزش سرگرم کننده دارد؟