برآورد شرکت بریتانیایی: ۱۰۰ میلیون نفر در جهان دچار آسیب دیدگی اعضای بدن هستند

02 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شرکت سازنده وسایل مراقبت از اعضای آسیب دیده بدن مثل مچ بند، ساق بند و غیره تخمین می زند نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر در جهان دچار آسیب دیدگی اعضای بدن یا معلول باشند. از همین رو میزان تقاضا برای تولیدات شرکت آندیامو، متعلق به نوید و سمیه پرویز در بریتانیا رو به افزایش است.