چرا در آمریکا برسر چاپ سه بعدی اسلحه اختلاف نظر شکل گرفته است

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز قرار بود دستورالعمل چاپ اسلحۀ سه بعدی توسط يک آمريکايی اهل تگزاس، از طرفداران آزادی حمل و مالکيت اسلحه در اختيار کاربران اينترنت قرار گيرد، اما با شکايت دادستان های کل ۸ ايالت در آخرين لحظه با صدور قرار منع موقت توسط يک قاضی فدرال جلويش گرفته شد.