تهرانی ها این ماه تنها ۱۷ روز سر کار می روند

24 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که هزینه هر روز تعطیل برای اقتصاد ایران بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، تهرانی ها ۱۴ روز تعطیلی در این ماه داشتند. احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت و گو با وفا آذربهاری این میزان تعطیلات را موجب افزایش رکورد تورمی ارزیابی کرده است.