تحقيقات در مورد استفاده از سلاح های شيميايی در سوريه

02 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دولت سوريه و مخالفين يکديگر را به استفاده از سلاح های شيميايی و ساير تسليحات کشتار جمعی متهم می کنند. گزارش از گيتا آرين.