اگر ترامپ پایبندی ایران را تأیید نکند چه می شود، پاسخ سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در زمان بوش پدر

22 شهریور 1396