توماس کانتریمن مهمترین عوامل نگرانی از تروریسم هسته ای را تشریح کرد

14 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توماس کانتریمن از دفتر امنیت بین المللی و جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای در گفتگو با گیتا آرین خبرنگار صدای آمریکا از مهم ترین عوامل نگرانی درباره تروریسم هسته ای سخن گفته است.