تحلیلگر آمریکایی: تمدید معافیت هسته‌ای ایران با فشار حداکثری آمریکا سازگار نیست

11 مرداد 1398