چهارمين همايش دوسالانه سازمان غير انتفاعی " ۳۰ سال بعد"

14 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارمين همايش دوسالانه سازمان " ۳۰ سال بعد"، سازمانی غير انتفاعی متشکل از يهوديان ايرانی- آمريکايی روز يکشنبه ۱۱ آبان در شهر لس آنجلس آمريکا برگزار شد.