روز جهانی جوان با شعار ریشه کنی فقر و دستیابی به تولید و مصرف پایدار

22 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعه بیست و دو مردادماه، روز جهانی جوانان است. تم امسال، راه به سوی سال ۲۰۳۰ است. سازمان ملل متحد که حامی برگزاری این مراسم سالانه است، اعلام کرده این مسیر برای ریشه کنی فقر و دستیابی به تولید و مصرف پایدار است.