صحنه تئاتر متفاوت نوین در منهتن نیویورک

27 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنرمندان و تماشاگران در نیویورک به زودی به صحنه تئاتری دسترسی پیدا می کنند که می‌تواند به اشکال مختلف در آید. این صحنه به هنرمندان اجازه می دهد هنر خود را در فضایی به نمایش بگذارند که تغییرپذیر است.