تهدیدجانشین فرمانده کل سپاه درصورت اقدام نظامی علیه ایران

17 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام سپاه تهدید کرده که درصورت اقدام نظامی علیه ایران ، جنگ به داخل مرزهای کشور های مهاجم کشیده خواهد شد . پیشتر دیگر مقامات نشامی ایران نیز از ادبیات مشابه ای برای تهدید بکار گرفته اند . جزئیات بیشتر در گزارش احمد باطبی