تهدیدهای تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا

14 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تهدیدهای تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا، نه تنها ایالات متحده آمریکا را واداشت که روز یکشنبه سفارتخانه ها و برخی از کنسولگری های خود را در کشورهای شبه جزیره عربستان تعطیل کند، بلکه سبب شد که بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز در یمن به اقدامی مشابه دست بزنند. گزارش از پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید.