تهدید زندانیان سیاسی زن اعتصاب کننده اوین

15 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشت زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، که از هفته پیش تاکنون در اعتصاب غذا بسر می برند، از سوی مسولان زندان اوین تهدید به برخورد شده اند. تعدادی از این اعتصاب کنندگان در روزهای گذشته به دلیل وخامت حال جسمی به بهداری زندان منتقل شده بودند. گزارش از کوروش صحتی.