ثبت نام مجلس خبرگان آغاز شد؛ مجلسی که شاید جانشین خامنه ای را انتخاب کند

26 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرحله اولیه نام‌نویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از امروز در ایران آغاز شد. این انتخابات قرار است روز هفتم اسفندماه و برای نخستین بار همزمان با برگزاری انتخابات مجلس ایران برگزار شود. کوروش صحتی گزارش می دهد: