بی ثباتی سیاسی و افزایش قیمت ارز خارجی در ایران

17 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از مشاهدات و مشکلات خود در تهیه ارز خارجی بگویید. دولت تا چه حد توانسته خرید و فروش ارز را کنترل کند؟