دادگاه تايلندی از دولت خواست از زور استفاده نکند

30 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز پس از کشته شدن 5 نفر در جریان تظاهرات ضد دولتی در تایلند، دادگاهی در آن کشور به دولت اخطار کرد تا از زور علیه معترضان استفاده نکند. اما این دادگاه مدنی تقاضای مخالفان برای لغو فرمان وضعیت فوق العاده را نيز نپذیرفته است. دولت تایلند برای دو ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد و ضمن بازداشت تعدادی از معترضان برخی از اردوگاه های خیابانی آنها در پایتخت را نیز تخریب کرده است. گزارش از بابک راد.