جستجوی راه حل برای هزاران مهاجر سرگردان در آبهای تایلند

08 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا می گوید؛ هزاران مهاجر سرگردان در آب های جنوب آسیا، نیاز به اقدام های امدادی فوری دارند. هزاران مهاجر غیرقانونی، هفته هاست در آب های دریای آندامان در نزدیکی تایلند، گیر افتاده اند، اما دولت آن کشور می گوید، مهاجران را به سواحل خود منتقل نخواهد کرد. گزارش شیده رضایی