اعتبار انتخابات اخیر تايلند به چالش گرفته می شود

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مخالفان حکومت تایلند تلاش های حقوقی خود را برای به چالش گرفتن اعتبار انتخابات اخیر ادامه می دهند. حزب دموکراتِ تایلند رای گیری روز یکشنبه را تحریم کرد. رهبران آن حزب می گویند، از دادگاه قانون اساسی می خواهند تا حزب حاکم آن کشور را به دلیل سوء استفاده غیر قانونی از قدرت منحل اعلام کند. گزارش از شیده رضائی.