حزب حاکم تایلند از اپوزيسيون شکايت کرد

16 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی حزب حاکم تایلند می گوید به کمیته انتخابات شکایتی تسلیم کرده مبنی بر اینکه حزب دموکرات، با حمایت از اعتراضات برای سرنگونی حکومت تلاش می کند.