چرا عملیات نجات ۱۲ فوتبالیست نوجوان تایلندی از غار سخت است

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امدادگران در تایلند شعاع جستجوی شان را برای یافتن مسیر های جایگزین برای رسیدن به دوازده فوتبالیست جوان و مربی شان گسترش می دهند. این گروه حدود دو هفته پیش وارد غارهای زیرزمینی شده و در آنجا به دام افتادند.