نوجوانان تایلندی نجات یافته از غار به درمان تنش روانی نیاز دارند

20 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پس از پایان نجات ۱۲ عضو تیم فوتبال نوجوانان و مربی شان از غاری در تایلند، چالش تازه پیش روی آنها و تیم درمانی، پشت سر گذاشتن تنش روانی خطر مرگ و زنده به گوری در تاریکی و عمق زمین است. به گفته روانپزشکان، چنانچه آنها درمان نشوند، در آینده با افسردگی، اضطراب و احتمال خطر خودکشی روبرو خواهد شد.