انتخابات اکراین

03 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر دولت موقت اکراین گفت ، مردم اکراین در انتخابات روز یکشنبه ، بیست و پنجم ماه مه به جهان نشان خواهند کرد که چگونه آینده کشورشان را رقم خواهند زد.