حمايت معترضان تايلندی از برنج کاران

21 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معترضان تايلندی در حمایت از برنج کاران از مرکز بانکوک به سمت به یک محله مرفه راهیپمایی کردند. ستوپ تاگسوبان رهبر معترضان برای جمع آوری کمک های مالی برای کشاورزان در این راهپیمایی در کنار آن ها بود.