هدف اپوزيسيون تايلند: سقوط دولت

14 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات مخالفان سیاسی در تایلند ادامه دارد. این مخالفان انتخابات روز یکشنبه در آن کشور را تحریم کرده بودند، و حال قصد دارند با تظاهرات خیابانی گسترده مقدمات سقوط یینگلوک شیناوات نخست وزیر تایلند را فراهم آورند. گزارش از افشین دور اندیش.