انتخابات سراسری در تایلند

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات رياست جمهوری در تایلند پس ازماه ها ناآرامی و تظاهرات ضد دولتی سرانجام برگزار شد. صرفنظر از اخلال در شماری از حوزه های رای گیری در بانکوک و جنوب تایلند، اثری از خشونت در جريان انتخابات مشاهده نشد.