حکومت نظامیان تایلند دوباره وعده برگزاری انتخابات داد

18 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کودتاچیان حاکم در تایلند می گویند سال آینده میلادی انتخابات سراسری در آن کشور برگزار خواهد شد. حکومت نظامی تایلند تا بحال چند بار وعده برگزاری انتخابات سراسری در آن کشور را داده اما هر بار به بهانه تغییر پیش نویس قانون اساسی آن را باطل کرده است.