تغییرات نظام آموزشی

04 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تغییر نظام آموزشی چه تاثیری بر خانواده شما داشته است؟ آیا فرزندان کوچکتر شما قادرند از تجربه آموزشی برادر یا خواهر بزرگتر خود استفاده کنند؟چرا؟ آیا شما از کتابهای درسی فرزندانتان سر در می آورید؟