تغییرات جدید کابینه احمدی نژاد و قهر وزیر ارتباطات

19 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج جدید تغییرات اعضای دولت ایران، با انتقاداتی روبرو شده است. هفته پیش محمود احمدی نژاد وزیر ارتباطات و چند مقام دیگر را برکنار کرد. رضا تقی پور، وزیر سابق ارتباطات امروز در مراسم تودیع خود حاضر نشد. گزارش از آرش سیگارچی.