تغییر واحد پول از ریال به تومان

22 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حذف یک صفر از پول ایران: تومان به جای ریال. تغییر واحد پول از ریال به تومان چه تاثیری بر قیمتها خواهد گذاشت؟