تغییر نرخ سود بانکی در ایران منتفی شد

21 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک مرکزی ایران اعلام کرد ، نرخ سود بانکی افزایش نخواهد یافت.معاون پیشین بانک مرکزی می گوید ، پیامدهای این تصمیم به کاهش رشد اقتصادی می انجامد ، و در نهایت تورم زا است . گزارش از وفا آذربهاری