تغییر الگوی مصرف مواد مخدر درمیان جوانان

03 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا بر آمارهای اعلام شده استفاده از داروهای روانگردان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. موضوعی که یک مقام مسول در ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران آنرا عامل قتل عام جوانان و نوجوانان ایرانی می داند. افزایش مصرف انواع مواد مخدر در ایران در حالی صورت می گیرد که بتازگی مدیر کل دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ملاقات با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، ایران را خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در جهان دانست. گزارش از کوروش صحتی.