تغییر الگوهای فرهنگی نسل جوان

20 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران یکی از جوان ترین کشورهای جهان است. جمعیت جوانی که در سال های گذشته همواره خواستار تغییر بوده. اما اغلب با سرکوب مواجه شده. ارزشها در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری عمرشان کوتاه شده است. اینترنت، شبکه های اجتماعی و ماهواره ها همه الگوها را دگرگون کرده اند.