تفکیک جنسیتی ده هزار کلاس دانشگاه های اصفهان

20 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روحانی دولتی دراصفهان گفت طرح تفکیک جنسیتی در10 هزارکلاس درس دانشگاه های استان اصفهان اجرا شده است. در سالهای اخیر همزمان با طرح جدا سازی دختران و پسران دانشجو، طرح هایی مثل تغییر متون درسی، اخراج و بازنشسته کردن استادان دگر اندیش و اخراج ومحرومیت از تحصیل دانشجویان منتقد و مخالف حکومت ازدانشگاه ها هم از سوی مسولان وزارت علوم ایران دنبال شده است. گزارش از کوروش صحتی.