تفاوت دخل و خرج در ایران

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تفاوت هزینه‌ها و درآمد در زندگی شما چقدر محسوس است؟ درآمد ماهانه شما چقدر است؟ ماهیانه چقدر هزینه می‌کنید؟