جزئیاتی از مرگ مظنون بمگذاری‌ها در بسته‌های پستی در ایالت تگزاس

01 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس شهر آستین در تگزاس گفت یک مرد مظنون به یک رشته بمبگذاریهای اخیر در این شهرکه چند موجب کشته شدن دو تن و زخمی شدن تعدادی دیگر شده بود بامداد چهارشنبه پس از منفجر کردن وسیله انفجاری در اتومبیلش کشته شد. گزارش شهلا آراسته