اصرار بر استفاده از تستوسترون: افزایش قوای جنسی، خطر حمله قلبی

11 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق در انیستیتوی ملی بهداشت آمریکا، نشان داده است که درمان مردان میانسال با هورمون تستوسترون، خطر حمله قلبی را در آنها افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی