خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با خودروهای اطراف در جاده

18 دی 1395